Kampanya Duyurusu: Kampanyalı ürünlerimizi incelediniz mi? Acele et, kampanya 20 Kasım 2017 'de sona eriyor.

Şartlar & Koşullar


Not: Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. BÜLTEN, SİTE tarafından her türlü amaç ile gönderilen görüntülü, yazılı, sesli veya grafiksel elektornik postalardır ve bundan sonra kısaca BÜLTEN olarak anılacaktır. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi - ŞARTLAR ve KOŞULLAR


Kullanım Koşulları

Bu SİTE‘de sunulan hizmetler El ve Deri Sanatları / Emre BAŞARAN (bundan böyle Hand And Leather Craftın kısaltması "HALC" olarak anılacaktır)
tarafından sağlanmaktadır ve SİTE‘nin yasal sahibi HALC olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi HALC‘ya
aittir.  İşbu kullanım koşullarını HALC gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli
olarak SİTE‘de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, HALC
tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş
sayılmaktadır. HALC, bu SİTE‘ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman
değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.Sözleşme Tanımları

SİTE: HALC tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin
sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.
ÜYE: HALC‘dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik
formunu eksiksiz doldurarak, HALC tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her
gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca „ÜYE“ olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün
almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye
olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit
Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler,
Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi
SİTE‘deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem
yapabilir. "Üye adı“ üyeye özeldir ve aynı "Üye adı“ iki farklı ÜYE‘ye verilmez.
KULLANICI: HALC web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden
kişidir.
LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden
SİTE‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
İÇERİK: SİTE‘de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her
türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ:

SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle
HALC arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,
SİTE‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.Hizmetlerin Kapsamı

HALC‘nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında
tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
HALC‘nin, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; HALC‘ya ait
www.handandleathercraft.com ve www.elvederisanatlari.com adresinlerinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten
sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde „yani sözleşmenin satıcıya
yüklediği; malın teslim edilmesi“ borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen
sürede malın müşteriye kargo firması tarafından HALC adına ayıpsız olarak teslimidir.
HALC, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen
serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE‘de yayınlamasıyla yürürlüğe
koymuş addedilir.
SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların HALC tarafından
belirlenecek ve SİTE‘nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir.
HALC, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı
değişiklikleri SİTE‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.Genel Hükümler

SİTE üzerinden, HALC‘nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip
olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler
KULLANICI‘lara ve ÜYE‘lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir
web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği
bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE
üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında HALC‘nun herhangi
bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI‘ların ve
ÜYE‘lerin kendi sorumluluğundadır. HALC bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi
yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, HALC‘nun uygun görmeyeceği linklere erişimi her
zaman kesebilir.
HALC, SİTE‘de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol
etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin
gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE‘ye verildiği
anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE‘de yer alan durumu
arasında farklılık olabilir. SİTE‘de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi,
performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve HALC‘nun SİTE‘de mevcut ve
bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere
etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte
bulunulmamaktadır.
KULLANICI ve ÜYE, SİTE‘deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya,
bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından
spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya
materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE‘nin garanti vermediğini
kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin
önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması
için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini
yapmak tamamen KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı
programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından
dolayı KULLANICI ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan HALC
sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya
kayıplarından dolayı KULLANICI‘nın ve ÜYE‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir
zarardan HALC sorumlu değildir.
HALC, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler
ve SİTE‘yi kullanma koşulları ile SİTE‘de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın
değiştirme, SİTE‘yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma
hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE‘de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE‘nin
kullanımı ya da SİTE‘ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen
diğer web sayfaları için de geçerlidir.HALC, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer
sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin
veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak
kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.
SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden
dolayı HALC‘nun, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, HALC çalışanlarının ve
yöneticilerinin, HALC yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel
ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri
gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. HALC, üçüncü kişiler tarafından
sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt
etmemektedir.
SİTE‘yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem
yapabilirler. KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki
hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, HALC ve/veya
başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette
bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE‘lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle
üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı HALC‘nun doğrudan
ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
İşbu SİTE‘nin sahibi HALC‘dur. Bu SİTE‘de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar,
slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına
yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE‘nin sunumu HALC‘nun ya da HALC‘nun izin
ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE‘deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına
ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile
SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair
imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen
kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle
gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla
sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını,
dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla HALC
ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
KULLANICI ve ÜYE, HALC hizmetlerini, HALC bilgilerini ve HALC‘nun telif haklarına tâbi
çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının
HALC‘nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.
Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması,
sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve HALC‘nun yazılı izni ile
mümkündür.HALC, SİTE üzerinden KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri „Gizlilik
Politikası“ ve „Web Sitesi Kullanım Koşulları“ hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri
işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. HALC aynı zamanda;
KULLANICI ve ÜYE‘nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,
SİTE‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs
bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik
hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI‘lara ve ÜYE‘lere ait kişisel bilgiler,
kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek
ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak HALC için veya onun
adına davranan üçüncü taraflara veya HALC‘nun işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak
kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI‘ların ve ÜYE‘lerin önerdiği amaçlara
uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.
İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde HALC tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde
HALC; HALC hizmetleri, HALC bilgileri, HALC telif haklarına tâbi çalışmaları, HALC
ticari markaları, HALC ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve
bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.Sorumluluğun Sınırlandırılması

HALC, SİTE‘ye erişilmesi, SİTE‘nin ya da SİTE‘deki bilgilerin ve diğer verilerin programların
vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen,
doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. HALC, sözleşmenin
ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata,
ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE‘ye ya da link verilen
diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE‘nin kullanılması ile HALC‘nun, kullanım/ziyaret
sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak
üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.Devir

HALC, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir.
Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa
devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, HALC işbu „WEB SİTESİ KULLANIM
KOŞULLARI“nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun
gibi durumlar, HALC açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek
veya bu durumlar için HALC‘nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu „WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ“nden kaynaklanacak
ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
HALC‘nun, KULLANICI ve ÜYE‘nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.Yürürlülük ve Kabul

İşbu „WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ“, HALC tarafından SİTE
içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler, işbu sözleşme
hükümlerini SİTE‘yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. HALC, dilediği zaman işbu
sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi
belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun (BURAYA TIKLAYARAK OKUYABİLİRSİNİZ) uyarınca, HALC ve SİTE'ye üye olmuş ve olacak tüm üyeler, iş bu sözleşmeyi okumuş, ilgili kanun uyarınca SİTE 'den gönderilecek tüm BÜLTENleri kabul etmiş sayılır. ilgili BÜLTEN aboneliği, gönderilen elektronik postaların en altında bulunan üyelikten ayrıl veya UNSUBSCRIBE düğmelerini kullanarak BÜLTEN aboneliklerini sonlandırabilir, veya HALC SİTE 'sindeki HESAP AYARLARI kısmından aboneliklerini sonlandırabilirler.


Değişiklik Tarihi: 30.04.2015


Loading...